Helse Sørlandsparken ble etablert i 2013 og er et felles samarbeid mellom flere helseaktører med formål å synliggjøre helsetilbudet i Sørlandsparken.

Gjennom vårt nettverk har vi inngående kjennskap til helseaktører, deres kompetanse og hvor de befinner seg i Sørlandsparken. Følg de interaktive knappene på nettsiden og finn den virksomheten du leter etter. Du vil også kunne manøvrere deg videre til den enkelte aktørs hjemmeside hvor du vil finne mer informasjon/kontaktinformasjon.

Helse Sørlandsparken

Hvor er vi:

Sorlandsparken

Vi håper at vårt felleskap er til glede og nytte for brukere - både i og utenfor Sørlandsparken.
Kontaktperson for nettverket; Marianne Bryne Dalane tlf. 815 70001 - post@helsesorlandsparken.no